Zápisy ze schůzí

Zápis

25.10.2017

Zápis

18.11.2015

Zápis

10.12.2014

Změná výše záloh 2015

10.12.2014

Zápis

5.3.2014

Účetní závěrka za rok 2012

5.3.2014

Zápis

13.11.2013

Účetní závěrka za rok 2012

13.11.2013

Zápis

23.10.2012

Účetní závěrka za rok 2011

23.10.2012

Zápis

15.12.2011

Účetní závěrka za rok 2010

15.12.2011

Zápis

24.2.2011

Domovní řád

24.2.2011

Platební řád

24.2.2011

Hlasovací protokol

24.2.2011

Zápis

15.9.2010

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy s CPI BYTY, a.s.

15.9.2010

Zápis

31.5.2010

Hodnocení nabídek

31.5.2010

Zápis

25.3.2010

Zápis

3.2.2010

Zápis

6.1.2010

Zápis

23.9.2009