Výbor společenství

Jiří štegl, MBA Předseda
Josef Gatial Místopředseda
Ing. Jaroslav Čermák Člen výboru
Ing. Zuzana Maleňáková Člen výboru
Roman Nusl Člen výboru

Důležitá telefonní čísla

Kontakt