Dokumenty

Návrh nových stanov

23.10.2015

Domovní řád

24.2.2011

Platební řád

24.2.2011

Stanovy

30.9.2004

Účetní závěrka za rok 2021

20.9.2022

Příloha k účetní závěrce

20.9.2022

Rozvaha analyticky

20.9.2022

Výsledovka analyticky

20.9.2022

Pohyb na účtu

20.9.2022

Přijaté faktury

20.9.2022

Účetní závěrka za rok 2020

28.6.2021

Příloha k účetní závěrce

28.6.2021

Rozvaha analyticky

28.6.2021

Rozvaha ve zkráceném rozsahu

28.6.2021

Výsledovka analyticky

28.6.2021

Výkaz zisku a ztráty

28.6.2021

Pohyb na účtech

28.6.2021

Pohyb na účtu

28.6.2021

Přijaté faktury

28.6.2021

Zaúčtování dokladů

28.6.2021

Účetní závěrka za rok 2019

1.5.2020

Příloha k účetní závěrce

1.5.2020

Rozvaha

1.5.2020

Rozvaha ve zkrácené podobě

1.5.2020

Výsledovka

1.5.2020

Výkaz zisků a ztrát

1.5.2020

Pohyb na účtech

1.5.2020

Pohyb na účtu

1.5.2020

Přijaté faktury

1.5.2020

Účetní závěrka za rok 2018

15.12.2019

Příloha k účetní závěrce

15.12.2019

Rozvaha ve zkráceném rozsahu

15.12.2019

Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu

15.12.2019

Účetní závěrka za rok 2016

13.6.2017

Účetní závěrka

13.6.2017

Příloha k účetní závěrce

25.10.2017

Rozvaha

13.6.2017

Rozvaha zjednodušená

25.10.2017

Výsledovka

13.6.2017

Výsledovka zkrácená

25.10.2017

Účet

13.6.2017

Účetní deník

13.6.2017

Účetní závěrka za rok 2015

4.5.2016

Účetní závěrka

4.5.2016

Rozvaha

4.5.2016

Rozvaha zjednodušená

4.5.2016

Výsledovka

4.5.2016

Výsledovka zkrácená

4.5.2016

Účet

4.5.2016

Účetní závěrka za rok 2013 je k nahlédnutí v tištěné podobě u pana Jiřího Štegla

6.11.2015

Změna výše záloh 2015

12.1.2015

Účetní závěrka za rok 2012

7.11.2013

Účetní závěrka za rok 2011

15.9.2012

Účetní závěrka za rok 2010

27.11.2011

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy s CPI BYTY, a.s.

24.9.2010

Informace o pojistné smlouvě a postup při likvidaci pojistných událostí

24.9.2010

Smlouva o stavebním dozoru

16.1.2011

Revitalizační usnesení

24.9.2010

Projekt na revitalizaci

28.7.2010

Výkaz výměr

28.7.2010

Smlouva s Trigema Building, a.s.

16.6.2010

Hodnocení nabídek

16.6.2010

Vývoj projektu revitalizece a výzva k realizaci

16.6.2010

Výzva k projektu revitalizace

8.4.2010

Průkaz energetické náročnosti budovy

4.5.2016

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek svolaného na 10.12.2014

15.11.2014

Nastavení TV a satelitních receiverů

23.7.2011

Hlasovací protokol ze dne 24.2.2011

28.3.2011

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek svolaného na 15.9.2010

30.8.2010

Oznámení STA

16.6.2010

Reference na paní Chlebcovou

14.2.2010