Aktuálně

2019
15. prosince

Účetní závěrka za rok 2018

Do dokumentů (sekce Účetnictví a finance) byla přidána aktualizovaná účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce) za rok 2018.

29. října

Účetní závěrka za rok 2018

Do dokumentů (sekce Účetnictví a finance) byla přidána účetní závěrka (hlavní kniha, rozvaha, výsledovka, účet, účetní deník, kniha faktur) za rok 2018.

2018
2017
17. prosince

Zápis ze schůze

Na webové stránky byl umístěn zápis ze schůze konané 25.10.2017.

25. října

Doplnění k účetní závěrce za rok 2016

Do dokumentů (sekce Účetnictví a finance) byla přidána příloha k účetní závěrce, rozvaha ve zjednodušené podobě a zkrácená výsledovka za rok 2016.

13. června

Účetní závěrka za rok 2016

Do dokumentů (sekce Účetnictví a finance) byla přidána účetní závěrka (hlavní kniha, rozvaha, výsledovka, účet, účetní deník) za rok 2016.

2016
4. května

Průkaz energetické náročnosti budovy

Do dokumentů (sekce Ostatní dokumenty) byl přidán průkaz energetické náročnosti budovy Malkovského 596.

4. května

Účetní závěrka za rok 2015

Do dokumentů (sekce Účetnictví a finance) byla přidána účetní závěrka (kniha analytické evidence, rozvaha, výsledovka, účet) za rok 2015.

2015
10. prosince

Zápis ze schůze

Na webové stránky byl umístěn zápis ze schůze konané 18.11.2015.

6. listopadu

Účetní závěrka za rok 2013

Účetní závěrka za rok 2013 je k nahlédnutí v tištěné podobě u pana Jiřího Štegla.

23. října

Návrh nových stanov

Do dokumentů (sekce Stanovy a řády) byl přidán návrh nových stanov SVJ.

12. ledna

Zápis ze schůze a změna výše záloh

Na webové stránky byl umístěn zápis ze schůze konané 5.3.2014. Do dokumentů (sekce Účetnictví a finance) byla přidána změna výše záloh 2015.

2014
15. listopadu

Pozvánka na shromáždění vlastníků

10. prosince (středa) se od 19:00 v suterénu v místnosti bývalé sušárny Malkovského 597 koná shromáždění vlastníků jednotek. Pozvánka je umístěna v dokumentech (sekce Ostatní dokumenty).

5. března

Zápis ze schůze

Na webové stránky byl umístěn zápis ze schůze konané 5.3.2014.

2013
2. prosince

Zápis ze schůze

Na webové stránky byl umístěn zápis ze schůze konané 13.11.2013.

7. listopadu

Účetní závěrka za rok 2012

Do dokumentů (sekce Účetnictví a finance) byla přidána účetní závěrka za rok 2012.

2012
13. listopadu

Zápis ze schůze

Na webové stránky byl umístěn zápis ze schůze konané 23.10.2012.

15. září

Účetní závěrka za rok 2011

Do dokumentů (sekce Účetnictví a finance) byla přidána účetní závěrka za rok 2011.

3. ledna

Zápis ze schůze

Na webové stránky byl umístěn zápis ze schůze konané 15.12.2011.

2011
27. listopadu

Účetní závěrka za rok 2010

Do dokumentů (sekce Účetnictví a finance) byla přidána účetní závěrka za rok 2010.

23. července

Nastavení TV přijímačů

Do dokumentů (sekce Ostatní dokumenty) byl přidán návod na nastavení televizních a satelitních receiverů.

28. března

Zápis ze schůze a hlasovací protokol

Na webové stránky byl umístěn zápis ze schůze konané 24.2.2011. Do dokumentů (sekce Ostatní dokumenty) byl přidán hlasovací protokol.

16. ledna

Domovní a platební řád, stavební dozor

Do dokumentů (sekce Stanovy a řády) byl přidán domovní řád a platební řád. Do sekce Revitalizace byla přidána smlouva o stavebním dozoru.

2010
24. září

Zápis ze schůze, revitalizace, smlouva

Na webové stránky byl umístěn zápis ze schůze konané 15.9.2010. Do dokumentů (sekce Revitalizace) bylo přidáno revitalizační usnesení a smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy s CPI BYTY, a.s. (sekce Účetnictví a finance).

30. srpna

Pozvánka na shromáždění vlastníků

15. září (středa) se od 18:00 v suterénu v místnosti bývalé sušárny Malkovského 597 koná shromáždění vlastníků jednotek. Prosíme o maximální možnou účast! Pozvánka je umístěna v dokumentech (sekce Ostatní dokumenty).

28. července

Revitalizace

Do dokumentů (sekce Revitalizace) byl umístěn archiv s projektem na revitalizaci a výkaz výměr.

16. června

Zápis ze schůze a revitalizace

Na webové stránky byl umístěn zápis ze schůze konané 31.5.2010 a související dokument obsahující hodnocení nabídek. Do dokumentů (sekce Ostatní dokumenty) bylo přidáno oznámení STA, vývoj projektu revitalizace a výzva k realizaci (sekce Revitalizace) a smlouva s Trigema Building, a.s. (sekce Revitalizace).

28. března

Výzva k projektu revitalizace

Do dokumentů (sekce Revitalizace) byla umístěna výzva k projektu revitalizace.

1. dubna

Pojistná smlouva

Do dokumentů (sekce Účetnictví a finance) byly přidány informace o pojistné smlouvě a postupu při likvidace pojistných událostí.

28. března

Zápisy ze schůzí

Na webové stránky byly umístěny zápisy ze schůzí konaných 25.3.2010, 3.2.2010 a 6.1.2010.

14. února

Reference na paní Chlebcovou

Do dokumentů (sekce Ostatní dokumenty) byly přidány reference na paní Chlebcovou.

6. ledna

Spuštěny webové stránky

Na adrese www.malkovskeho596.cz byly spuštěny webové stránky společenství vlastníků jednotek Malkovského 596.